پروفایل استاد

علی کامرانی

کارشناس عمران و معماری، با بیش از یک ده فعالیت آموزشی در حوزه مدلسازی و رندرینگ، همچنین سابقه طراحی و اجرا در پروژه های عمران و ساختمان نرم افزارهای مدلسازی (تری دی مکس، رویت) نرم افزارهای رندرینگ (ویری، لومیون)