تری دی مکس معماری-3DSMAX

تومان2.500.000 خرید پکیج آموزشی
در صورت مشکل در خرید یا ثبت نام، با شماره 09058288316 از طریق واتساپ تماس بگیرید

نحوه برگزاری : آفلاین + پشتیبانی مستقیم توسط مدرس

نکته : هنرجویان گرامی پس از شرکت در دوره آموزشی آفلاین (فیلم آموزشی) اشکالات خود را از طریق پنل کاربری و همچنین گروه واتساپ یا تلگرام با مدرس مربوطه در میان میگذارند و رفع اشکال، توسط مدرس انجام میگیرد.

لینک کوتاه : https://hiramooz.com/?p=1073


توجه :در حال حاضر ویدیو پلیر هیرآموز قابلیت پخش ویدیو در نسخه های ویندوز را دارا میباشد

1ساعت و 12 دقیقه

آشنایی با محیط کلی نرم افزار
آشنایی با ویوپرت ها
آشنایی با انواع نما ها و حالات مختلف نمایش آبجکت در ویوپرت و جزییات مربوط به آن
آموزش کار با موس و کیبورد
تیره و روشن کردن محیط نرم افزار
تعریف کردن شرتکات و هاتکی های شخصی
undo – redo
save – save as- Backup
select -unselect
move – rotate – scale
hidden-isolate -freeze
units setup
کپی کردن

1ساعت و 18دقیقه

ترسیم یک صندلی ساده با باکس
آشنایی با مختصات نسبی و مطلق نرم افزار
Snaps- angle snap
groups-ungroup-open – close – expload
آشنایی با سگمنت ها
Modifier list/ Bend/Taper/Twist/Ffd
توضیحات تکمیلی مربوط به انواع کپی
Copy / instance / Reference
pivot point -مرکز ثقل
move – rotate – scale
ترسیم میز تحریر با ابعاد و اندازه های دقیق
move transform type
standard primitives – extended primitives

1 ساعت

گرفتن سیو های متوالی همراه با فایل های مستقل
جداسازی آبجکت کپی گرفته شده در حالت instance
قرار گیری مرکز ثقل در حالات مختلف بصورت مقطعی یا ثابت برای راحتی در کپی و اسکیل انواع آبجکت
miror
قرارگیری عکس بصورت مجزا روی صفحه برای مشاهده و مدلسازی راحتتر
گرفتن اسکرین از ویوپرت فعال
مفهوم بردار نرمال و مادیفای مربوط
چند مثال ساده برای درک بهتر دستورات
وارد کردن فایل کدی به محیط تری دی مکس
دستورات link – unlink
wall – windows – doors و جزییات مربوطه

50 دقیقه

reset کردن
دستورات Spline
خواص فیزیکی ورتکس ها-Corner-Smooth-Bezier-Bezier Corner
Intial Type – Drag Type
Rendering / Interpolation
Fillet – Chamfer – Outline
Divide – Refine – weld
Make first – attach- detach
Trim -cross section
حل مشکل قرارگیری ورتکس ها روی هم
Modify : Extrude
توخالی کردن احجام با استفاده از خطوط دو بعدی
ترسیم مثال های مختلف و بررسی نکات مهم دستوری

50 دقیقه

بررسی دستورات و آپشن های Editable Spline بصورت جز به جز

1 ساعت و 10دقیقه

مدلسازی تمرینی از یک تخت ساده
بکارگیری دستورات پیش آموخته در قالب مثال
Align Selection
ترسیم غرغه نمایشگاهی با دستورات Spline
بررسی shape ها
Line- Rectangle-Circle -Ellipse
Arc -Donut- Ngon -Star -Text
Helix -Egg – Section

55 دقیقه

ترسیم یک صندلی خوابیده ساده و بررسی نکات انواع اسنپ
و بررسی مشکلات حل ویرایشی روی ورتکس ها
و Rendering در قالب مثال
ترسیم دو غرفه نمایشگاهی و بررسی و تکمیل نکات آموزشی
دستورات : Cross Section / Surface / Shell در قالب یک دیواره ی منحنی
مدلسازی چند نمونه ابجکت برای باز شدن ذهن و بازی با Standard Primitive ها
نحوه انداختن عکس روی آبجکت ها و ترسیم دو بعدی روی آنها

30 دقیقه

ترسیم اصولی سطح مقطع ستون با استفاده از وارد کردن عکس و انداختن آن روی آبجکت
و یادگیری نحوه استفاده از روش های سلکت
مادیفای Lathe و بررسی جزییات آن در قالب چند مثال مرتبط
شفاف کردن احجام در ویو پرت

1 ساعت

نحوه گرفتن اسکرین شات از ویوپرت فعال
بررسی کلیات Editable Poly و آشنایی اولیه با این محیط
بررسی چند مدل تمرینی ساده با استفاده از پلی ها و آمادگی برای بررسی جزییات Edit Poly
صندلی ساده – ستون کلاسیک ساده – تو خالی کردن دیواره ها و …
Vertex – Edge – Border -Polygon – Element
Extrude -Outline- Bevel انواع
Inset -Bridge انواع
Ignore Backfacing-Grow -Shrink
Ring -Loop-Connect
Chamfer – Cap
بررسی چند شرتکات مورد نیاز در سلکت ها و رینگ و لوپ

1 ساعت و 20دقیقه

بررسی کامل دستورات edit poly

50 دقیقه

ادامه دستورات edit poly
بررسی Subdivision Surface

55 دقیقه

بررسی دستور Sweep
مدلسازی سقف کاذب دکوراتیو با استفاده از دستور sweep – poly -spiline
مدلسازی پنجره و قاب کلاسیک با دستورات فوق و استفاده صحیح از عکس و ترسیم فرم از روی آن

1ساعت و 35دقیقه

مدلسازی خانه ویلایی و مرور دستورات آموزشی در قالب یک فرم
slice plane
توضیحات کامل دستور Proboolian در قالب مثال های متنوع
ترسیم نرده به روش های مختلف
Railing
Lattice
ترسیم سقف شیب دار ساده و جزییات آموزشی
بررسی تغییردهنده های Noise – Wave -Ripple در قالب یک مثال- استخر
Create Shape From Selection
Tessellate
ترسیم درب ابزار خورده با استفاده از دستورات خوانده شده-sweep و edit poly
مثالی از دستور boolian در قالب یک اتاق یا فضاهای توخالی

1 ساعت و 10دقیقه

ترسیم کانتر با ابعاد و اندازه های دقیق و جزییات آموزشی
ترسیم صراحی ( نرده های کلاسیک ) با دستور Lathe
بررسی دستور کاربردی Spacing Tool
دستور array
ترسیم پله گرد با دستور array و بررسی جزییات و نکات آموزشی
ترسیم راهرو دکوراتیو گرد با دستور array و بررسی جزییات و نکات آموزشی
بررسی مدل های آماده انواع پله نرم افزار مکس – Stairs
آشنایی با pattern ها و تغییر چیدمان سگمنت ها در بخش Topology
ترسیم سقف شیروانی دو طرفه و آشنایی با کاربرد Cut و سایر مباحث آموزشی مربوطه در آن
یک روش برای ترسیم طاق سنتی ورودی با دستور Lathe
یکی از کاربرد های دستور Section در قالب یک مثال
مدلسازی لوستر ساده
ترسیم و مدلسازی رمپ با انحنای دلخواه و جزییات و نکات آموزشی مربوطه
ترسیم و مدلسازی پله با انحنای دلخواه و جزییات و نکات آموزشی مربوطه -Make planer

1 ساعت و 15دقیقه

وارد کردن نقشه های اتوکدی به محیط نرم افزار
سه بعدی سازی دیوار ها به چند روش مختلف و ترسیم درب و پنجره
مدلسازی پله با جزییات و نکات آموزشی مربوطه
مدلسازی دیوارهای تمام منحنی با استفاده از نقشه های اتوکدی و جزییات آموزشی مربوطه

1 ساعت و 10دقیقه

مدلسازی کابینت آشپزخانه همراه با جزییات و استفاده از مدل های آماده
مدلسازی کابینت با استفاده از اسکریپت Kitchen Creating Script

1 ساعت

مدلسازی پوسته نمای ساختمان بدون در نظر گرفتن ضخامت و ترفند های مربوطه
مدلسازی پوسته منحنی سنتی با استفاده از دستورات spilne-crossSection-surface-tessellate -edit poly
مدلسازی رویه ی انواع سقف شیب دار با استفاده از پلاگین AvizStudioToolsAtiles

دانلود پلاگین AvizStudioTools برای 3ds Max

50 دقیقه

مثالی از HSDS
مدلسازی پارتیشن مشبک اسفنجی با استفاده از بخش Topology , تغییر پترن و جزییات و نکات آموزشی مربوط
بررسی Shape Merge
بررسی دسنور morpher , vol . sel
مدلسازی و مثال دستورات فوق برای رسیدن به پوسته های پارامتریک جذاب
ترسیم دیوار آجری پارامتریک با استفاده از دستورات poly- topology – morpher و …

1 ساعت و 30دقیقه

بررسی کامل دستور جذاب Loft
بررسی دستور terrain
روش های مختلف مدلسازی توپوگرافی

1 ساعت و 20دقیقه

آشنایی بیشتر با modifier list و تغییردهنده ها
bend -taper-twist-noise-stretch-squeeze
push-relax-ripple-wave-skew-slice
spherify-Affect region-lattice-Displace
shell
انواع FFD ها
delete mesh -edit mesh – edit poly
extrude – face exrude-cap holes
سه مادیفای بهینه سازی مش ها
optimize-prooptimizer-multires
symmetry- vertex weld -edit normals
mesh select – patch select -poly select
Mesh Smooth- subdivision surfaces

50دقیقه

ترسیم و مدلسازی گچبری ها و فرم های پیچیده با کمک گرفتن از نرم افزار فتوشاپ بدون پیشنیاز
مدلسازی سرستون کوچک کلاسیک – تمرین
مدلسازی آبجکت کلاسیک عمومی به عنوان سرمیله فلزی -تمرین
path deform binding (wsm ) – چرخش فرم ها و ابزار های کلاسیک آماده در طول مسیر دلخواه
skin wrap – انداختن یا چاپ کردن فرم های کلاسیک روی پوسته های منحنی

46دقیقه

اصول صحیح و اجرایی ترسیم و مدلسازی انواع رمپ
ری اسکیل کردن انواع آبجکت همراه با تغییر اندازه- Rescale world units
مدلسازی پله دکوراتیو با استفاده از دستور array
مدلسازی پله با مسیر غیرمعمول با دستور path deform

1 ساعت

مدلسازی انواع تری دی پنل
مدلسازی دو فرم آینه دکوراتیو
مدلسازی بخشی از پوسته نمای پارامتریک

30دقیقه

مدلسازی یک نمونه از سقف های سنتی – طاق نما -بازارچه
مدلسازی یک نمونه از کاربندی ها
آشنایی با پلاگین polyline برای ترسیم خطوط دوبعدی همراه با اندازه در مکس

دانلود پلاگین  Polyline v1.4 برای 3ds Max

50دقیقه

مدلسازی میز و صندلی و کاربرد تغییر دهنده های زیر در این مثال :
chamferbox/bend/noise/ffd/symmetry/lathe
آشنایی نسبی با دستور cloth و ساخت پارچه
مدلسازی دیوارکوب چرمی همراه با خطوط نامنظم
مدلسازی لمسه و زوم روی چین و چروک اطراف دکمه ها با دستورات دیفالت poly
مدلسازی رویه های چرمی ساده

45دقیقه

مدلسازی نیمکت پارامتریک با استفاده از دستور section
مدلسازی دیوار پارامتریک با استفاده از دستور snapshot
پروکسی کردن مدل های حجیم برای کم کردن حجم آبجکت ها
روش تبدیل مدل های سه بعدی به دوبعدی(مثلا نما ) برای کار در اتوکد
ایجاد پلان گسترده از احجام سه بعدی در مکس برای گرفتن خروجی در سایر نرم افزارها-cnc

45دقیقه

مدلسازی نمای یک ساختمان تجاری و اداری مدرن

30دقیقه

آشنایی با پلاگین polyDamage – ایجاد خسارت روی آبجکت ها
آشنایی با روند یک انیمیشن ساده از حرکت خودرو و برخورد با یک دیوار آجری
آشنایی با دستور MassFX toolbar برای تخریب انیمیتی دیوار آجری
مدلسازی کتاب و یادگیری انیمیت ورق خوردن برگه های کاغذ

دانلود پلاگین PolyDamage v1.52 برای 3ds Max

20دقیقه

مدلسازی ساختمان مانانتیالز – فلیکس کندلا

45 دقیقه

مدلسازی ساختمان ترمه

30 دقیقه

مدلسازی بخشی از سقف دکوراتیو منحنی خاص در فضای داخلی

20دقیقه

مدلسازی یک سازه کرو حلزونی شکل

30دقیقه

مدلسازی ساختمان نمایشگاه پرینس چین

30دقیقه

مدلسازی پله در تری دی مکس با استفاده از اسکریپت arkatan create stairs با سرعت بالا

پلاگین Artakan Create Stairs یک پلاگین تری دی مکس است دیگر نیازی به صرف زمان برای ساخت پله ها نیست

Artakan Create Stairs این کار را برای شما انجام می‌دهد

، این پلاگین آسان برای تبدیل مراحل دو بعدی به سه بعدی با جزئیات بالا است

دانلود پلاگین arkatan-create stairs برای 3ds Max